Hack Map 3Q

Thông báoHiện tại, Hack Map 3Q đang hoạt động bình thường.


THẺ CÀO Trạng Thái
Thẻ Viettel Đang Lỗi Telco
Thẻ Zing Hoạt Động
Thẻ VinaPhone Hoạt Động
Thẻ Mobiforn Hoạt Động

THẺ CÀO Lượt Dùng
10,000 vnđ 35
20,000 vnđ 80
50,000 vnđ 240
100,000 vnđ 500

THẺ CÀO Lượt Dùng
Thẻ Zing +10% - 30%

Giới Thiệu Hack Map 3Q

Hack Map 3Q Có:

+ Hỗ Trợ Hack Map 3Q 5-5 Giải Trí

+ Hỗ Trợ Hack Map 3Q 5-5-5

+ Hỗ Trợ Hack Map 3Q 10-10

+ Hỗ Trợ Hack Map 3Q Imba

+ Hỗ Trợ Hack Map 3Q LOD

+ Hỗ Trợ Hack Map 3Q 10-10

+ Hỗ Trợ Hack Map 3Q 5-5-5

+ Và Nhiều Map Khác Nữa

Hack Dame Boss

+ Hỗ Trợ Toàn Bộ Phó Bản Trong Game 3Q Củ Hành(dể bị diss game, cân nhắc kỹ trước khi sử dụng)

One Hits Boss

+ Hỗ Trợ Toàn Bộ Phó Bản Trong Game 3Q Củ Hành

Hack Zoom Bản Đồ

+ Hỗ Trợ Toàn Bộ Map Trong Game 3Q Củ Hành